Översättning turkiska svenska online


För att översätta från turkiska till svenska, skriv in texten i det övre fältet och klicka på knappen "Översätt". Du kommer sedan att se den översatta texten i redigeringsfönstret nedan. Med vår kostnadsfria översättningstjänst online kan du översätta ord, fraser och korta texter. Det finns dock en gräns på 5 000 tecken för varje översättning.

 0 /5000


Alternativ turkisk svensk översättning online

Om du vill översätta från turkiska till svenska, skriv in texten i det övre redigeringsfältet och klicka på knappen "Översätt". Denna översättningstjänst är begränsad till maximalt 1 000 tecken per översättning.


 0 /1000

Turkiska är det officiella språket i Turkiet och tillhör den oghuziska gruppen av turkiska språk. De turkiska dialekterna delas in i två huvudgrupper: Västra, eller danubisk-turkiska och östra anatoliska. I denna grupp ingår även stadsdialekten i Ankara, som ligger till grund för de moderna normerna för litterär turkiska. Turkisk morfologi, liksom många andra turkiska språk, är föremål för ljudharmoni, bland vilka palatal vokalharmoni är den mest uttalade. Palatal harmoni baseras på skillnaden mellan främre vokaler (e, i, ö, ü) och bakre vokaler (a, ı, o, u). I regel tillhör alla vokaler i ett ord samma klass (bakre eller främre). Turkiskan har 8 vokalfonem och tjugoen (med mjuka varianter - 24) konsonantfonem. Det finns inget grammatiskt genus på turkiska, och personernas genus påverkar inte ordets form. Tredje personens pronomen o kan referera till "han", "hon" eller "det". Trots denna avsaknad har turkiskan fortfarande sätt att markera genus i substantiv. Den vanliga ordföljden på turkiska är subjekt–objekt–verb-språk (SOV-språk).