Svensk estniska översättning online gratis


Översätt från svenska till estniska med vår snabba och kostnadsfria onlinetjänst. För att komma igång skriver du bara in din text i den övre rutan och klickar på knappen "Översätt". Din text kommer då omedelbart att översättas till estniska. Vårt översättningsverktyg kan hantera enstaka ord, fraser, meningar och korta texter.

 0 /5000


Alternativ svensk estnisk översättning online

Alternativt översättningsverktyg från svenska till estniska. Denna omedelbara onlinetjänst är begränsad till att översätta upp till 1 000 tecken åt gången.


 0 /1000

Estniska tillhör den södra grenen av de finska språken i den uraliska språkfamiljen, och är det näst vanligaste av alla finska språk. Estniska är det officiella språket i Republiken Estland, det officiella språket i Baltiska församlingen och Europeiska unionen. Estniska är modersmål för cirka 1 miljon människor. De flesta av dem (ca 900 000 personer) är bosatta i Estland. Den vanliga ordföljden i estniska är subjekt–verb–objekt-språk (SVO-språk). Ett substantiv i det estniska språket har ingen genuskategori. Det finns 14 kasus i det estniska språket. Estniska dialekter delas in i två grupper - norra och södra, historiskt förknippade med städerna Tallinn i norr och Tartu i söder. Typologiskt är det estniska språket en övergångsform från ett agglutinerande till ett fusionsspråk. Det estniska alfabetet använder latinska standardbokstäver med tillägg av diakritiska tecken och består av 32 bokstäver.