Översättning från svenska till uzbekiska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(8 votes, rating: 4.9/5)


En gratis översättare från svenska till uzbekiska för översättning av ord, fraser och meningar. För att starta översättning från svenska till uzbekiska, skriv in den svenska texten i det övre fönstret. Klicka sedan på den gröna knappen "Översätt" och din text kommer att översättas. Denna översättare från svenska till uzbekiska kan endast översätta 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


Det uzbekiska språket tillhör de turkiska språken (den västra grenen av Karluk-gruppen). Det är statsspråk i Uzbekistan och regionalt språk i Afghanistan. Vokalharmonin har nästan helt försvunnit i modern standarduzbekiska, vilket avsevärt skiljer det från andra turkiska språk. Fonetiken, grammatiken och ordförrådet är starkt påverkade av de persiska och arabiska språken, som dominerade i Uzbekistan fram till XII-XIII århundradena och fortfarande har en viss spridning. Delar av det gamla sogdiska språket, som rådde i regionen innan islam infördes, har också bevarats. Sedan 1940 har det kyrilliska alfabetet använts i Uzbekistan, som var en del av Sovjetunionen. Efter Uzbekistans självständighetsförklaring genomfördes övergången till det kyrilliska alfabetet. Det nya alfabetet använde endast standardbokstäverna i det latinska alfabetet. För närvarande görs försök att ändra det uzbekiska alfabetet genom att lägga till ytterligare diakritiska bokstäver till det. Antalet personer som har det uzbekiska språket som modersmål uppgår till cirka 33 miljoner.