Svensk tyska översättning online gratis


Översätt från svenska till tyska med vår snabba och kostnadsfria onlinetjänst. För att komma igång skriver du bara in din text i den övre rutan och klickar på knappen "Översätt". Din text kommer då omedelbart att översättas till tyska. Vårt översättningsverktyg kan hantera enstaka ord, fraser, meningar och korta texter.

 0 /5000


Alternativ svensk tysk översättning online

Alternativt översättningsverktyg från svenska till tyska. Denna omedelbara onlinetjänst är begränsad till att översätta upp till 1 000 tecken åt gången.


 0 /1000

Tyska är språket för tyskar, österrikare, det officiella språket i Tyskland, Österrike, ett av de officiella språken i Schweiz, Luxemburg och Belgien. Tyska är det mest talade modersmålet i Europeiska unionen. Det är ett officiellt språk eller ett av de officiella språken i Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein och den italienska provinsen Sydtyrolen. Det är också officiellt språk i Luxemburg och Belgien. Utanför Tyskland talas det också i de tyska samhällena i Frankrike (Alsace), Tjeckien (Norra Tjeckien), Polen (Övre Schlesien), Slovakien (Kosice, Spies och Hauerland-regionen) och Ungern (Sopron). Tyska undervisas ofta som främmande språk, särskilt i Kontinentaleuropa, där det är det tredje mest populära främmande språket (efter engelska och franska), samt i USA. Tyska är ett böjligt språk, det har fyra kasus för substantiv, pronomen och adjektiv. Det tyska verbet har 6 tempus. Agglutination på tyska är ganska sällsynt. Artikeln i tyska är ett serviceord som anger substantivets genus, numerus och kasus. Det tyska språket har många regionala skillnader och dialekter, bland vilka det finns betydande skillnader. Det tyska alfabetet använder 26 par latinska bokstäver; bokstäver som betecknar dämpade ljud (ä, ö, ü) och β-ligatur (escet) ingår inte i alfabetet.