Översättning från svenska till kurdiska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(17 votes, rating: 4.7/5)


En gratis översättare från svenska till kurdiska för översättning av ord, fraser och meningar. För att starta översättning från svenska till kurdiska, skriv in den svenska texten i det övre fönstret. Klicka sedan på den gröna knappen "Översätt" och din text kommer att översättas. Denna översättare från svenska till kurdiska kan endast översätta 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


Det kurdiska språket tillhör den nordvästra gruppen av den iranska undergrenen av de ariska språken i den indoeuropeiska familjen. Under medeltiden påverkades språket i hög grad av persiska och arabiska. Det finns också lån av ord från det turkiska språket. De kurdiska språken är en kombination av dialekter, av vilka många inte är ömsesidigt begripliga. Kurdiska Kurmanji eller nordkurdiska är en av de största dialekterna av det kurdiska språket. Enligt vissa uppskattningar talas kurmanji av cirka 19-20 miljoner människor. Till skillnad från andra dialekter av det kurdiska språket har resterna av kasussystemet bevarats i kurmanji: direkt kasus, indirekt kasus och vokativ. Uppdelningen av substantiv i maskulint och feminint genus har också bevarats. Alla geografiska namn, termer och lån förekommer i femininum. Kurmanji använder Hawar-alfabetet i latinsk grafik, som innehåller 26 bokstäver i det latinska standardalfabetet och ytterligare 5 bokstäver med diakritiska tecken.