Översättning från svenska till persiska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(28 votes, rating: 4.8/5)


En gratis översättare från svenska till persiska för översättning av ord, fraser och meningar. För att starta översättning från svenska till persiska, skriv in den svenska texten i det övre fönstret. Klicka sedan på den gröna knappen "Översätt" och din text kommer att översättas. Denna översättare från svenska till persiska kan endast översätta 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


En alternativ online-översättare för svenska-persiska

Onlineöversättningen för svenska-persiska hjälper till att översätta enskilda ord, fraser, meningar och korta texter. Den svensk-persiska översättningen kan inte översätta mer än 1 000 ord per översättning.


 0 /1000