Översättning från svenska till franska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(27 votes, rating: 4.4/5)


En gratis översättare från svenska till franska för översättning av ord, fraser och meningar. För att starta översättning från svenska till franska, skriv in den svenska texten i det övre fönstret. Klicka sedan på den gröna knappen "Översätt" och din text kommer att översättas. Denna översättare från svenska till franska kan endast översätta 5000 tecken åt gången.

 0 /5000


En alternativ online-översättare för svenska-franska

Onlineöversättningen för svenska-franska hjälper till att översätta enskilda ord, fraser, meningar och korta texter. Den svensk-franska översättningen kan inte översätta mer än 1 000 ord per översättning.


 0 /1000