Översättning från rumänska till svenska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(10 votes, rating: 4.9/5)


Översätt ord, meningar och texter med vår kostnadsfria översättare från rumänska till svenska. För att starta en översättning från rumänska till svenska måste du skriva in en rumänska text i det övre fönstret och trycka på den gröna knappen "Översätt". Denna översättare från rumänska till svenska har en begränsning på 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Andra online-översättare rumänska-svenska

Om du vill översätta från rumänska till svenska anger du texten i det övre redigeringsformuläret och klickar på knappen "Översätt". Den här översättningen är begränsad till 1 000 tecken per översättning.


 0 /1000

Rumänska är det officiella och primära språket i Rumänien och Moldavien. Rumänska tillhör den östromanska undergrenen av de romanska språken, som utvecklades från flera dialekter av vulgärlatin som separerades från de västromanska språken mellan 5:e och 8:e århundradet. Rumänskan är det mest särpräglade språket i gruppen av romanska språk och uppvisar drag av blandspråk (kontaktspråk) som bildats vid korsningen av flera språkområden i den gemensamma språkunionen på Balkan. Rumänskan har ärvt fem kasus från latinet, vilket skiljer det från andra västromerska språk, där det inte finns några kasus kvar. I Moldavien används ofta ett alternativt namn för det rumänska språket: "moldaviska språket". På lagstiftningsnivå och i Moldaviens konstitution stavas språkets namn som rumänska. Rumänska talas huvudsakligen i centrala, sydöstra och östra Europa. Rumänsktalande utgör 0,5 % av världens befolkning och 4 % av världens romansktalande befolkning. Totalt talar 28-29 miljoner människor rumänska, varav cirka 24 miljoner är modersmålstalare.