Översättning från finska till svenska


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(94 votes, rating: 4.6/5)


Översätt ord, meningar och texter med vår kostnadsfria översättare från finska till svenska. För att starta en översättning från finska till svenska måste du skriva in en finska text i det övre fönstret och trycka på den gröna knappen "Översätt". Denna översättare från finska till svenska har en begränsning på 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Andra online-översättare finska-svenska

Om du vill översätta från finska till svenska anger du texten i det övre redigeringsformuläret och klickar på knappen "Översätt". Den här översättningen är begränsad till 1 000 tecken per översättning.


 0 /1000