Kääntäjä Turkki Suomi online


Ilmainen turkki-suomi-kääntäjä sanojen ja erilaisten lauseiden kääntämiseen. Voit aloittaa turkista suomeen kääntäminen syöttämällä turkin teksti yläikkunaan. Napsauta sitten vihreää painiketta "Käännä" ja teksti käännetään.

 0 /5000


Toinen verkkokääntäjä Turkista Suomeen

Voit kääntää turkista suomeen kirjoittamalla tekstiä yllä olevaan muokkausikkunaan ja napsauttamalla Käännä-painiketta. Suomenkielinen käännös näkyy alemmassa ikkunassa. Kääntäjällä voi kääntää korkeintaan 1 000 merkkiä kerrallaan.


 0 /1000

Turkin virallinen kieli on turkki, joka kuuluu turkkilaisten kielten oghuz-ryhmään. Turkin kielen murteet jaetaan kahteen pääryhmään: Läntiseen eli danubialaisturkkilaiseen ja itä-anatolialaiseen. Tähän ryhmään kuuluu myös Ankaran kaupunkimurre, joka on muodostanut perustan kirjallisuusturkin nykyaikaisille normeille. Turkin morfologiaan, kuten moniin muihinkin turkkilaisiin kieliin, sovelletaan äänneharmoniaa, joista palatinaalivokaaliharmonia on voimakkain. Palatinaaliharmonia perustuu etuvokaalien (e, i, ö, ü) ja takavokaalien (a, ı, o, u) erotteluun. Yleensä kaikki sanan vokaalit kuuluvat samaan luokkaan (taka- tai etuvokaalit). Turkin kielessä on kahdeksan vokaalifoneemiaa ja kaksikymmentäyksi (pehmeiden varianttien kanssa 24) konsonanttifoneemiaa. Turkissa ei ole kieliopillista sukupuolta, eikä henkilöiden sukupuoli vaikuta sanojen muotoihin. Kolmannen persoonan pronomini o voi viitata "häneen", "häneen" tai "siihen". Tästä puuttumisesta huolimatta turkin kielessä on tapoja merkitä substantiivien sukupuoli. Turkin tavallinen sanajärjestys on SOV-kieli (subjekti-objekti-verbi).