Kääntäjä Suomi Puola online


Ilmainen suomi-puola-kääntäjä verkossa yksittäisten sanojen, lauseiden ja lyhyiden tekstien kääntämiseen. Käännä tekstiä suomesta puolaksi antamalla suomenkielinen teksti ylempään muokkausikkunaan. Napsauta sitten vihreää painiketta "Käännä" ja teksti käännetään.

 0 /5000


Vaihtoehtoinen suomi-puola-kääntäjä verkossa

Suomi-puola-verkkokääntäjällä voit kääntää yksittäisiä sanoja, erilaisia lauseita ja lyhyitä tekstejä. Tällä suomi-puola-kääntäjällä voit kääntää korkeintaan 1 000 merkkiä kerrallaan.


 0 /1000

Puola on puolalaisten äidinkieli, joka kuuluu indoeurooppalaisen kieliperheen länsislaavilaiseen ryhmään kuuluvaan leštiittiseen alaryhmään. Puola on puhujamäärältään yksi slaavilaisen ryhmän kolmesta suurimmasta kielestä venäjän ja ukrainan ohella ja suurin länsislaavilainen kieli sekä puhujamäärältään että pinta-alaltaan. Puolan kielessä on kymmenen sanan osaa: substantiivi, adjektiivi, numeraali, pronomini, adverbi, verbi, prepositio, konjunktio, partikkeli, interjektio. Puolassa ei ole artikkeleita, ja subjektipronominit jätetään usein pois. Substantiivit kuuluvat yhteen kolmesta sukupuolesta: maskuliininen, feminiininen ja neutri. Puolan kielessä on seitsemän sijamuotoa: nominatiivi, genetiivi, datiivi, akkusatiivi, luova, lokaali ja vokatiivi. Puolan adjektiivit ovat substantiivien kanssa yhdenmukaisia sukupuolen, lukumäärän, tapauksen, animaation/animaation ja maskuliinisen sukupuolen kategorioiden osalta. Puolan verbillä on tyypin, mielialan, aikamuodon, persoonan, luvun, äänteen, sukupuolen ja maskuliinisen sukupuolen kategoriat. Puolan verbin muoto voi olla perfekti ja imperfekti. Verbeillä on myös erilaisia aikamuotoja: mennyt, nykyinen ja tuleva. Puolan aakkoset perustuvat latinalaisiin aakkosiin, mutta niissä on lisäkirjaimia, jotka on muodostettu diakriittisillä kirjaimilla. Puolaa puhuu yhteensä noin 40-42 miljoonaa ihmistä, joista noin 36 miljoonaa Puolassa.