Kääntäjä Puola Suomi online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(22 votes, rating: 4.8/5)


Ilmainen puola-suomi-kääntäjä sanojen ja erilaisten lauseiden kääntämiseen. Voit aloittaa puolasta suomeen kääntäminen syöttämällä puolan teksti yläikkunaan. Napsauta sitten vihreää painiketta "Käännä" ja teksti käännetään.

 0 /5000


Toinen verkkokääntäjä Puolasta Suomeen

Voit kääntää puolasta suomeen kirjoittamalla tekstiä yllä olevaan muokkausikkunaan ja napsauttamalla Käännä-painiketta. Suomenkielinen käännös näkyy alemmassa ikkunassa. Kääntäjällä voi kääntää korkeintaan 1 000 merkkiä kerrallaan.


 0 /1000

Puola on puolalaisten kieli, joka kuuluu indoeurooppalaisen kieliperheen slaavilaisen haaran länsislaavilaiseen ryhmään kuuluvaan lechiläiseen alaryhmään. Puolan kielessä on kymmenen sanan osaa: substantiivi, adjektiivi, numeraali, pronomini, adverbi, verbi, prepositio, konjunktio, partikkeli, interjektio. Puola on kieli, jossa on korkea fuusioaste ja suhteellisen vapaa sanajärjestys, vaikka SVO-järjestys (subjekti-verbi-objekti) onkin vallitseva. Puolassa ei ole artikkeleita, ja subjektipronominit jätetään usein pois. Substantiivit kuuluvat yhteen kolmesta sukupuolesta: maskuliiniseen, feminiiniseen ja neutriiniseen. Maskuliininen suku on jaettu alasukuihin: elollinen ja eloton yksikössä, ihminen ja ei-ihminen monikossa. Nykypuolassa on seitsemän tapausta. Puolan kielen adjektiivit vastaavat substantiiveja sukupuolen, luvun, tapauksen, elollisen/elottoman ja maskuliinisen sukupuolen kategorioissa. Puolan verbillä on tyypin, mielialan, aikamuodon, persoonan, luvun, äänteen, sukupuolen ja maskuliinisen sukupuolen kategoriat. Puolan verbin muoto voi olla perfekti ja imperfekti. Verbeillä on erilaisia aikamuotoja: mennyt, nykyinen ja tuleva. Puolan aakkosissa käytetään latinalaisia aakkosia, mutta lisäksi niihin sisältyy diakriittisten kirjainten avulla muodostettuja kirjaimia. Puolan nykyaikaiset aakkoset koostuvat 32 kirjaimesta. Puolaa puhuu yhteensä noin 40 miljoonaa ihmistä, joista noin 36 miljoonaa asuu Puolassa.