Kääntäjä Afrikaans Suomi online


Ilmainen afrikaans-suomi-kääntäjä sanojen ja erilaisten lauseiden kääntämiseen. Voit aloittaa afrikaansista suomeen kääntäminen syöttämällä afrikaansin teksti yläikkunaan. Napsauta sitten vihreää painiketta "Käännä" ja teksti käännetään.

 0 /5000


Toinen verkkokääntäjä Afrikaansista Suomeen

Voit kääntää afrikaansista suomeen kirjoittamalla tekstiä yllä olevaan muokkausikkunaan ja napsauttamalla Käännä-painiketta. Suomenkielinen käännös näkyy alemmassa ikkunassa. Kääntäjällä voi kääntää korkeintaan 1 000 merkkiä kerrallaan.


 0 /1000

Afrikaans on länsisaksalaiseen ryhmään kuuluva kieli, joka kehittyi hollantilaisessa Kap-siirtokunnassa hollannin murteesta. Afrikaansia käyttivät hollantilaiset, ranskalaiset ja saksalaiset uudisasukkaat sekä heidän orjuuttamansa kansat. 1700-luvulla afrikaans alkoi vähitellen saada omaleimaisia piirteitä. Sitä puhutaan nykyisin Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja (vähäisemmässä määrin) Botswanassa, Sambiassa ja Zimbabwessa. Vuoden 2010 tietojen mukaan afrikaansin puhujien kokonaismäärä on 15-23 miljoonaa ihmistä. Afrikaans on tällä hetkellä yksi Etelä-Afrikan tasavallan 12 virallisesta kielestä. 1990-luvun puolivälistä lähtien sen asema koulutuksessa ja julkisessa elämässä on vähentynyt merkittävästi, mutta sillä on edelleen tärkeä asema esimerkiksi tiedotusvälineissä. Eroja hollannin kieleen ovat analyyttisempi morfologia ja kielioppi sekä jotkut ääntämisvaihtoehdot. Noin 13,5 prosenttia Etelä-Afrikan väestöstä (7 miljoonaa ihmistä) puhuu äidinkielenään afrikaansia, mikä tekee siitä maan kolmanneksi yleisimmän äidinkielen zulun ja xhosan jälkeen. Afrikaansissa on laaja vokaaliluettelo, joka koostuu 17 vokaalifoneemista, joista 10 on monophtongia ja 7 diftongia. Lisäksi on 7 marginaalista monophtongia. Afrikaansissa, kuten nykyhollannissa, substantiiveilla ei ole tapausjärjestelmää eikä kieliopillista sukupuolta (toisin kuin nykyhollannissa). Adjektiivit voivat olla dekludoituja, jos ne edeltävät substantiivia.