Török-magyar fordító online


Használja ingyenes török-magyar fordító szolgálatunkat, amely szavak, kifejezések és mondatok fordítását teljesíti. Az törökról magyarra fordításhoz írja be a szöveget a felső szerkesztési űrlapba és kattintson a „Fordítás” gombra. Ezután kattintson a "Fordítás" zöld gombra, és a szöveg le lesz fordítva.

 0 /5000


Egy további török-magyar online fordító szolgálat

A kiegészítő török-magyar fordítási szolgáltatás egyes szavakat, kifejezéseket és rövid szövegeket is le tud fordítani. Ez az online eszköz fordításonként legfeljebb 1000 karaktert fordít.


 0 /1000

A török Törökország hivatalos nyelve, amely a török nyelvek oguz csoportjába tartozik. A török nyelv dialektusai két fő csoportra oszthatók: Nyugati, vagy dunai-török és kelet-anatóliai. Ebbe a csoportba tartozik az ankarai városi dialektus is, amely az irodalmi török nyelv modern normáinak alapját képezte. A török morfológia, mint sok más török nyelvben, hangharmóniának van alávetve, amelyek közül a palatális magánhangzó-harmónia a leghangsúlyosabb. A palatális harmónia az elülső magánhangzók (e, i, ö, ü) és a hátsó magánhangzók (a, ı, o, u) megkülönböztetésén alapul. Egy szóban általában minden magánhangzó ugyanabba az osztályba (hátsó vagy elülső) tartozik. A török nyelvben 8 magánhangzófonéma és huszonegy (lágy változatokkal együtt 24) mássalhangzófonéma van. A törökben nincs nyelvtani nem, és a személyek neme nem befolyásolja a szavak alakját. Az o harmadik személyű névmás utalhat "ő"-re, "nő"-re vagy "ez"-re. Ennek ellenére a török nyelv a főnevek nemének jelölésére is rendelkezik módokkal. A török nyelvben a szokásos szórend SOV (Szubjektum, Objektum, Verbum).