Fordítás magyarról törökra online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(177 votes, rating: 4.7/5)


Használja ingyenes magyar-török fordító szolgálatunkat, amely szavak, kifejezések és mondatok fordítását teljesíti. Az magyarról törökra fordításhoz írja be a szöveget a felső szerkesztési űrlapba és kattintson a „Fordítás” gombra.

 0 /5000


Egy további magyar-török online fordító szolgálat

A második magyar-török online fordítóprogram segít az egyes szavak, kifejezések, mondatok és rövid szövegek fordításában. Ez a magyar-török fordítóprogram legfeljebb 1000 karaktert fordít le fordításonként.


 0 /1000

A török nyelv a török nyelvcsalád fő képviselője, amely az altáji nyelvcsoporthoz tartozik. A törökhöz lexikai, fonetikai és szintaktikai szempontból legközelebb álló nyelvek elsősorban a gagauz nép balkáni-török nyelve, amely a mai Moldova, Románia és Bulgária területén elterjedt, valamint a krími tatár nyelv déli dialektusa. Az azeri az irodalmi töröktől kissé távolabb áll. A Török Köztársaság 1923-as megalapítása után az arab írást a latin ábécé váltotta fel (1928). A nyelvi reformot a török köztársasági kormány kezdeményezte és támogatta. Mustafa Kemal Atatürk védnöksége alatt 1932-ben megalakult a Török Nyelvi Szövetség (TDK). Az újonnan létrehozott egyesület egyik feladata az volt, hogy nyelvi reformot kezdeményezzen az arab és perzsa eredetű kölcsönszavak török megfelelőkkel való felváltására. Az import szavak sajtóban való használatának betiltásával az egyesületnek sikerült több száz idegen szót eltávolítania a nyelvből, és újakat alkotnia főként török gyökerekből, valamint újjáéleszteni a több évszázada nem használt ótörök szavakat.