Fordítás magyarról olaszra online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(256 votes, rating: 4.5/5)


Használja ingyenes magyar-olasz fordító szolgálatunkat, amely szavak, kifejezések és mondatok fordítását teljesíti. Az magyarról olaszra fordításhoz írja be a szöveget a felső szerkesztési űrlapba és kattintson a „Fordítás” gombra.

 0 /5000


Egy további magyar-olasz online fordító szolgálat

A második magyar-olasz online fordítóprogram segít az egyes szavak, kifejezések, mondatok és rövid szövegek fordításában. Ez a magyar-olasz fordítóprogram legfeljebb 1000 karaktert fordít le fordításonként.


 0 /1000

Az olasz nyelv Olaszország, a Vatikán, Szlovénia, San Marino és Svájc hivatalos nyelve (a német, a francia és a svájci retro-román mellett). Az olasz nyelv a román nyelvcsoport indoeurópai nyelvcsaládjába, az italoromán nyelvek alcsoportjába tartozik. Az olasz mint a reneszánsz kultúra nyelve jelentős hatást gyakorolt Nyugat-Európa számos nyelvére. Olasz szavak százai váltak számos nyelv részévé. Az olasznak számos nyelvjárása van, amelyek nagyon különböznek egymástól. A hivatalos olasz nyelv alapja a toszkán nyelvjárás volt. Az olasz nyelvet széles körben használják a zenei terminológiában és az operában: számos, zenével kapcsolatos olasz szó vált nemzetközi kifejezéssé, amely bekerült a világ különböző nyelveibe. Az olasz ábécé 21 betűből áll: öt magánhangzóból (A, E, I, O, U) és 16 mássalhangzóból. Az olaszban nincsenek esetek, csak elöljárószók vannak. A főnévnek csak 2 neme van: hímnemű és nőnemű. Az igének az olaszban 8 időállapota, 3 ragozása és 4 hangulata van. Az olasz nyelvet beszélők száma megközelítőleg 85 millió fő, akik közül 62 millióan az olasz nyelvet tekintik anyanyelvüknek.