Fordítás magyarról ukránra online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(54 votes, rating: 4.6/5)


Használja ingyenes magyar-ukrán fordító szolgálatunkat, amely szavak, kifejezések és mondatok fordítását teljesíti. Az magyarról ukránra fordításhoz írja be a szöveget a felső szerkesztési űrlapba és kattintson a „Fordítás” gombra.

 0 /5000


Egy további magyar-ukrán online fordító szolgálat

A második magyar-ukrán online fordítóprogram segít az egyes szavak, kifejezések, mondatok és rövid szövegek fordításában. Ez a magyar-ukrán fordítóprogram legfeljebb 1000 karaktert fordít le fordításonként.


 0 /1000

Az ukrán az ukránok anyanyelve, Ukrajna hivatalos nyelve. Az indoeurópai nyelvcsalád keleti szláv nyelvek közé tartozik, amelyhez a belorusz és az orosz is tartozik. Mint minden keleti szláv nyelv, az ukrán is az óorosz nyelv dialektusaiból alakult ki. A tipológiai besorolás szerint az ukrán nyelv flektáló nyelv. A főnevek és a velük egyező melléknevek hét esetben változnak: nominativus, genitivus, dativus, akkuzatívus, kreatívus, lokális, vokativus. A mellékneveket az ukrán nyelvben a nem, a szám és az eset kategóriái jellemzik, összhangban a meghatározott főnevekkel. A melléknevek nemi kategóriája a főnevekkel ellentétben flektált. Az ukrán nyelvben 38 fő fonéma létezik: 6 magánhangzó és 32 mássalhangzó. Az ukrán írás a cirill ábécén alapul. Az ábécé 33 betűből áll. Az ukrán nyelvet beszélők száma 36-45 millió fő között mozog, ebből 32 millióan Ukrajnában élnek.