Fordítás magyarról angolra online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(105 votes, rating: 4.7/5)


Használja ingyenes magyar-angol fordító szolgálatunkat, amely szavak, kifejezések és mondatok fordítását teljesíti. Az magyarról angolra fordításhoz írja be a szöveget a felső szerkesztési űrlapba és kattintson a „Fordítás” gombra.

 0 /5000


Egy további magyar-angol online fordító szolgálat

A második magyar-angol online fordítóprogram segít az egyes szavak, kifejezések, mondatok és rövid szövegek fordításában. Ez a magyar-angol fordítóprogram legfeljebb 1000 karaktert fordít le fordításonként.


 0 /1000

Az angol nyelv indoeurópai nyelv, és a germán nyelvek nyugati germán csoportjába tartozik. Az óangol nyelv a Kr. u. 5. században Britanniába betört angol, szász és jüt törzsek germán nyelvjárásainak egy csoportjából származik. Az angol lett a brit lakosság többségének anyanyelve, és a Brit Birodalom területi növekedésével elterjedt Ázsiában, Afrikában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. A brit gyarmatok függetlenné válása után az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland lakosságának többsége számára az angol maradt az anyanyelv. Az angol ma 57 országban az egyik hivatalos nyelv. Az angol helyesírását az indoeurópai nyelvek közül az egyik legnehezebben tanulhatónak tartják. Az írott angol szavak nagy része olyan betűket tartalmaz, amelyeket olvasáskor nem ejtünk ki, és fordítva, sok kiejtett hangnak nincs grafikus megfelelője. A tanulónak szinte minden új szó helyesírását vagy olvasatát meg kell jegyeznie. Az angol nyelv a legtöbb nyelvjárásban ugyanazzal a 24 mássalhangzó-fonémával rendelkezik. A magánhangzók száma a nyelvjárástól függően 14 és 21 között változhat (az ausztrál angolban). Az angol főnevek csak a szám és a hovatartozás jelölésére hajlanak. Új főnevek származékképzéssel vagy kötőszóval képezhetők. A határozószók funkciója az ige által leírt cselekvés vagy esemény megváltoztatása, további információkat szolgáltatva arról, hogyan történik.