Италианско-български преводач онлайн


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(114 votes, rating: 4.6/5)


За да превеждате от италиански на български, въведете текста в горния формуляр за редактиране и щракнете върху бутона „Превод“. Ще получите превода на текста на български език в долния прозорец за редактиране.

 0 /5000


Втори италианско-български преводач онлайн

За да преведете от италиански на български, въведете текста в горния прозорец за редактиране и щракнете върху бутона „Превод“. Текстът ви ще бъде преведен на български в долния прозорец за редактиране. Моля, имайте предвид също така, че нашият италианско-български преводач може да превежда наведнъж само до 1000 знака.


 0 /1000

Италианският език е език от романската група на индоевропейското езиково семейство, който се е развил от латинския vulgare в Римската империя на територията на Апенинския полуостров. Италианският език се говори в Италия, както и в някои съседни на Италия области - Малта и Корсика, а също и в кантона Тичино в Швейцария. Италианският език е оказал значително влияние върху всички езици в Западна Европа, особено върху френския, английския, немския и испанския. Италианският език има много диалекти, основните от които са: Северноиталиански диалекти, тоскански диалект, диалекти от Централна Италия, диалекти от Южна Италия и Сицилия. В основата на литературния, официален италиански език е станал тосканският диалект. Съвременната италианска азбука се състои от 21 латински букви, като се изключат 5 допълнителни букви от разширената латинска азбука. Буквите J, K, W, X и Y не са част от италианската азбука и се срещат само в заемки. В италианския език можете да намерите и букви с диакритични знаци. Тяхното предназначение е да показват ударението върху последната сричка. Глаголът в италианския език се характеризира със запазване на флексията с паралелно развитие на някои аналитични форми, включващи спомагателни глаголи. За разлика от френския език италианският глагол запазва висока степен на флексия при спрежение по лица и числа, както е в испанския език.