Преводач от български на румънски онлайн


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(12 votes, rating: 4.3/5)


За да започнете превод от български на румънски, въведете текста в горния прозорец. След това щракнете върху зеления бутон „Превод“ и текстът ви ще бъде преведен.

 0 /5000


Алтернативен българо-румънски преводач онлайн

Вторият българо-румънски преводач ще помага при превода на отделни думи, изрази, изречения и кратки текстове. Този българо-румънския преводач не може да превежда повече от 1000 знака на превод.


 0 /1000

Румънският език е език, принадлежащ към балкано-романската подгрупа на романските езици от голямото индоевропейско семейство. Румънският е официалният език на Румъния и Молдова. Румънският език се е развил от няколко диалекта на вулгарния латински език, който се е отделил от западните романски езици между V и VIII век. Румънският език наследява от латинския пет падежа: именителен, родителен, дателен, винителен и винителен. По това той се различава от другите романски езици, в които не са останали падежи. В морфологично отношение формите на именителния и винителния падеж на съществителните напълно съвпадат, както и формите на родителен и дателен падеж. Характерна особеност на румънския език е неговата слаба диалектна разпокъсаност. Диалектите в Мунтения, Молдова, Марамуреш, Банат и Трансилвания са почти идентични, с изключение на малък брой регионализми. За румънския език в Република Молдова често се използва и друго наименование: "молдовски език". На държавно ниво и в Конституцията на страната обаче името на езика се изписва като румънски. Румънският език се говори главно в Централна, Югоизточна и Източна Европа. Общият брой на говорещите го е приблизително 28-29 милиона души. Около 24 милиона са носители на езика.