Българско-украински преводач онлайн


За да стартирате нашия онлайн преводач от български на украински език, просто въведете текста си в предоставеното поле. След като приключите с писането, кликнете върху бутона "Превод" и текстът ви ще бъде преведен в редактора по-долу.

 0 /5000


Алтернативен българо-украински преводач онлайн

Алтернативният българо-украински преводач може да ви помогне с превода на отделни думи, фрази, изречения и кратки текстове. Той не може да превежда повече от 1000 знака наведнъж.


 0 /1000

Украинският език е родният език на украинците и е официалният език на Украйна. Принадлежи към източнославянските езици от индоевропейското езиково семейство, в което влизат още беларуският и руският език. Подобно на всички източнославянски езици, украинският се е формирал на основата на диалекти на староруския език. Според типологичната класификация украинският език е флективен език. Съществителните и съгласуваните с тях прилагателни имена се променят в седем падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, творителен, местен, звателен. Прилагателните имена в украинския език се характеризират с категориите род, число и падеж, съгласувани с определените съществителни. Категорията за род на прилагателните имена, за разлика от съществителните, се флектира. В украинския език има 38 основни фонеми: 6 гласни и 32 съгласни. Украинската писменост се основава на кирилицата. В азбуката има 33 букви. Общият брой на говорещите украински език варира между 36 и 45 милиона души, от които 32 милиона живеят в Украйна.