Преводач от български на украински онлайн


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(12 votes, rating: 4.6/5)


За да започнете превод от български на украински, въведете текста в горния прозорец. След това щракнете върху зеления бутон „Превод“ и текстът ви ще бъде преведен.

 0 /5000


Алтернативен българо-украински преводач онлайн

Вторият българо-украински преводач ще помага при превода на отделни думи, изрази, изречения и кратки текстове. Този българо-украинския преводач не може да превежда повече от 1000 знака на превод.


 0 /1000

Украинският език е родният език на украинците и е официалният език на Украйна. Принадлежи към източнославянските езици от индоевропейското езиково семейство, в което влизат още беларуският и руският език. Подобно на всички източнославянски езици, украинският се е формирал на основата на диалекти на староруския език. Според типологичната класификация украинският език е флективен език. Съществителните и съгласуваните с тях прилагателни имена се променят в седем падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, творителен, местен, звателен. Прилагателните имена в украинския език се характеризират с категориите род, число и падеж, съгласувани с определените съществителни. Категорията за род на прилагателните имена, за разлика от съществителните, се флектира. В украинския език има 38 основни фонеми: 6 гласни и 32 съгласни. Украинската писменост се основава на кирилицата. В азбуката има 33 букви. Общият брой на говорещите украински език варира между 36 и 45 милиона души, от които 32 милиона живеят в Украйна.