Българско-италиански преводач онлайн


За да стартирате нашия онлайн преводач от български на италиански език, просто въведете текста си в предоставеното поле. След като приключите с писането, кликнете върху бутона "Превод" и текстът ви ще бъде преведен в редактора по-долу.

 0 /5000


Алтернативен българо-италиански преводач онлайн

Алтернативният българо-италиански преводач може да ви помогне с превода на отделни думи, фрази, изречения и кратки текстове. Той не може да превежда повече от 1000 знака наведнъж.


 0 /1000

Италианският е официалният език на Италия, Ватикана, Словения, Сан Марино и Швейцария (заедно с немския, френския и швейцарския ретроромански език). Италианският език принадлежи към индоевропейското езиково семейство на групата на романските езици, подгрупата на итало-романските езици. Италианският език, като език на ренесансовата култура, оказва значително влияние върху много езици на Западна Европа. Стотици италиански думи са станали част от много езици. Италианският език има много диалекти, които се различават значително един от друг. В основата на официалния италиански език е тосканският диалект. Италианският език е широко използван в музикалната терминология и операта: много италиански думи, свързани с музиката, са се превърнали в международни термини, които са навлезли в различни езици по света. Основната италианска азбука се състои от 21 букви: пет гласни (A, E, I, O, U) и 16 съгласни. В италианския език няма падежи, а само предлози. Съществителното име има само 2 рода: мъжки и женски. Глаголът в италианския език има 8 времена, 3 спрежения и 4 наклонения. Общият брой на говорещите италиански език е приблизително 85 милиона души, от които 62 милиона смятат италианския за свой роден език.