Английско-български преводач онлайн


За да стартирате преводач от английски на български език, въведете текста в горната форма за редактиране и кликнете върху бутона "Превод". Ще получите превода на текста на български език в долния прозорец за редактиране.

 0 /5000


Втори английско-български преводач онлайн

За да го преведете, въведете текста си в предоставената област за редактиране и кликнете върху бутона "Превод". Вашият текст ще бъде преведен и показан в долната част на екрана. Моля, имайте предвид, че нашият английско-български преводач може да превежда само до 1000 знака едновременно.


 0 /1000

Английският е езикът на англичаните, американците, официалният език на Великобритания, един от двата официални езика на Ирландия, Канада, официалният език на Австралия и Нова Зеландия. Английският език е член на голямото индоевропейско езиково семейство и принадлежи към западногерманската група на германските езици. Староанглийският език произхожда от група северноморски германски диалекти на англите и саксонците, които нахлуват във Великобритания през V в. сл. По-късно, от VIII и IX в. нататък, староанглийските диалекти са повлияни от новите нашественици и заселници - викингите, които говорят старонорвежки език. Средноанглийският език възниква в края на XI в. след френско-нормандското завладяване на Англия, след което английският език усвоява голяма част от старофренската и особено старонормандската лексика, заимствана от латинския. Английският става майчин език на по-голямата част от британското население, а с териториалното разрастване на Британската империя се разпространява в Азия, Африка, Северна Америка и Австралия. След обявяването на независимостта на британските колонии английският остава майчин език за по-голямата част от населението на Съединените щати, Канада, Австралия и Нова Зеландия и става официален език в 57 други държави. Благодарение на глобалното лидерство на Съединените щати английският език се превърна във водещ език за международна комуникация и лингва франка в много региони. Английският е майчин език на приблизително 340 милиона души - третият по големина роден език в света след китайския и испанския. Той се говори от над 1,3 милиарда души (включително тези, за които е втори език). Английският език е един от шестте официални и работни езика на Организацията на обединените нации. Съвременната английска азбука се състои от 26 букви.