Μετάφραση Πολωνικά στα Ελληνικά


Για να ξεκινήσετε να μεταφράζετε κείμενο από πολωνικά σε ελληνικά, εισάγετε το κείμενο στο άνω παράθυρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Μετάφραση" και το κείμενό σας θα μεταφραστεί.

 0 /5000


Ένας εναλλακτικός μεταφραστής Πολωνικών-Ελληνικών

Για μετάφραση Πολωνικά-ελληνικά, εισάγετε το κείμενο στο παραπάνω παράθυρο. Η διαδικτυακή υπηρεσία μετάφρασης πολωνικών-ελληνικών μπορεί να μεταφράσει έως 1000 χαρακτήρες κάθε φορά.


 0 /1000

Η πολωνική είναι η γλώσσα των Πολωνών, ανήκει στην υποομάδα των Λεχίτων της δυτικοσλαβικής ομάδας του σλαβικού κλάδου της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Υπάρχουν δέκα μέρη του λόγου στην πολωνική γλώσσα: ουσιαστικό, επίθετο, αριθμητικό, αντωνυμία, επίρρημα, ρήμα, πρόθεση, σύνδεσμος, μόριο, παρένθεση. Η πολωνική είναι μια γλώσσα με υψηλό βαθμό σύντηξης και σχετικά ελεύθερη σειρά λέξεων, αν και επικρατεί η σειρά SVO (υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο). Δεν υπάρχουν άρθρα στην πολωνική γλώσσα και οι αντωνυμίες υποκειμένου συχνά παραλείπονται. Τα ουσιαστικά ανήκουν σε ένα από τα τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Το αρσενικό γένος χωρίζεται σε υπογένη: έμψυχα και άψυχα στον ενικό, ανθρώπινα και μη ανθρώπινα στον πληθυντικό. Υπάρχουν επτά περιπτώσεις στη σύγχρονη πολωνική γλώσσα. Τα επίθετα στα πολωνικά συμφωνούν με τα ουσιαστικά στις κατηγορίες γένους, αριθμού, πτώσης, έμψυχου/άψυχου και αρσενικού γένους. Το πολωνικό ρήμα έχει κατηγορίες τύπου, διάθεσης, χρόνου, προσώπου, αριθμού, φωνής, γένους και αρσενικού γένους. Η μορφή του πολωνικού ρήματος μπορεί να είναι τέλεια και ατελής. Τα ρήματα έχουν διαφορετικούς χρόνους: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το πολωνικό αλφάβητο χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, αλλά επιπλέον περιλαμβάνει γράμματα που σχηματίζονται με τη χρήση διακριτικών. Το σύγχρονο πολωνικό αλφάβητο αποτελείται από 32 γράμματα. Ο συνολικός αριθμός των ομιλητών της πολωνικής γλώσσας είναι περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 36 εκατομμύρια βρίσκονται στην Πολωνία.