Μετάφραση απο Ελληνικά στα Αλβανικά


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(142 votes, rating: 4.6/5)


Για να ξεκινήσετε να μεταφράζετε κείμενο από ελληνικά σε αλβανικά, εισάγετε το κείμενο στο άνω παράθυρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Μετάφραση" και το κείμενό σας θα μεταφραστεί. Σημειώστε ότι ο μεταφραστής ελληνικά σε αλβανικά μπορεί να μεταφράσει έως 5000 χαρακτήρες κάθε φορά.

 0 /5000


Η αλβανική είναι η γλώσσα των Αλβανών, του κύριου πληθυσμού της Αλβανίας και μέρους του πληθυσμού που ζει στην Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου και το Μαυροβούνιο. Η πρωτοαλβανική γλώσσα ανήκε στην Παλαιοβαλκανική γλωσσική περιοχή που γειτνιάζει με την αρχαία ελληνική γλωσσική περιοχή. Το λεξιλόγιο της αλβανικής γλώσσας περιέχει σημαντικό αριθμό λέξεων που κληρονομήθηκαν από την αρχαιότητα της ινδοευρωπαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, στην αλβανική γλώσσα υπάρχουν πολλές λέξεις λατινορωμαϊκής, νεοελληνικής, σλαβικής και τουρκικής προέλευσης. Η γραφή βασίζεται στο λατινικό αλφάβητο με διακριτικά σημεία. Η σύγχρονη αλβανική γλώσσα έχει πέντε πτώσεις: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική και αφαιρετική. Το ουσιαστικό στην αλβανική γλώσσα έχει κατηγορίες γένους, αριθμού, πτώσης, καθώς και βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Το ρήμα στην αλβανική γλώσσα έχει κατηγορίες προσώπου, αριθμού, χρόνου, διάθεσης και φωνής. Όλες αυτές οι κατηγορίες εκφράζονται κυρίως με την πτώση. Ο συνολικός αριθμός των ομιλητών είναι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι.