Μετάφραση απο Ελληνικά στα Πολωνικά


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(5 votes, rating: 4.8/5)


Για να ξεκινήσετε να μεταφράζετε κείμενο από ελληνικά σε πολωνικά, εισάγετε το κείμενο στο άνω παράθυρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Μετάφραση" και το κείμενό σας θα μεταφραστεί.

 0 /5000


Ένας εναλλακτικός μεταφραστής ελληνικών-πολωνικών

Για μετάφραση πολωνικά-ελληνικά, εισάγετε το κείμενο στο παραπάνω παράθυρο. Η διαδικτυακή υπηρεσία μετάφρασης ελληνικών-πολωνικών μπορεί να μεταφράσει έως 1000 χαρακτήρες κάθε φορά.


 0 /1000

Η πολωνική είναι η μητρική γλώσσα των Πολωνών, η οποία ανήκει στην υποομάδα των Λεχίτων της δυτικοσλαβικής ομάδας της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Η πολωνική είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες γλώσσες της σλαβικής ομάδας από άποψη αριθμού ομιλητών, μαζί με τη ρωσική και την ουκρανική, καθώς και η μεγαλύτερη δυτικοσλαβική γλώσσα τόσο από άποψη αριθμού ομιλητών όσο και από άποψη εδάφους που καταλαμβάνει. Υπάρχουν δέκα μέρη του λόγου στην πολωνική γλώσσα: ουσιαστικό, επίθετο, αριθμητικό, αντωνυμία, επίρρημα, ρήμα, πρόθεση, σύνδεσμος, μόριο, παρένθεση. Δεν υπάρχουν άρθρα στα πολωνικά και οι αντωνυμίες υποκειμένου συχνά παραλείπονται. Τα ουσιαστικά ανήκουν σε ένα από τα τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Υπάρχουν επτά πτώσεις στα πολωνικά: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, δημιουργική, τοπική και φωνητική. Τα επίθετα στην πολωνική γλώσσα συνάδουν με τα ουσιαστικά στις κατηγορίες γένους, αριθμού, πτώσης, ζωικότητας/ζωικότητας και αρσενικού γένους. Το πολωνικό ρήμα έχει κατηγορίες τύπου, διάθεσης, χρόνου, προσώπου, αριθμού, φωνής, γένους και αρσενικού γένους. Η μορφή του πολωνικού ρήματος μπορεί να είναι τέλεια και ατελής. Τα ρήματα έχουν επίσης διαφορετικούς χρόνους: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το πολωνικό αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό αλφάβητο, αλλά έχει πρόσθετα γράμματα που σχηματίζονται με τη χρήση διακριτικών. Ο συνολικός αριθμός των ομιλητών είναι περίπου 40-42 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 36 εκατομμύρια βρίσκονται στην Πολωνία.