Μετάφραση Ουκρανικά στα Ελληνικά διαδικτυακά


Για να ξεκινήσετε τη μετάφραση από τα ουκρανικά στα ελληνικά, πληκτρολογήστε το κείμενο στο επάνω παράθυρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Μετάφραση" και το κείμενό σας θα μεταφραστεί.

 0 /5000


Ένας εναλλακτικός μεταφραστής Ουκρανικών-Ελληνικών

Για online μετάφραση από τα ουκρανικά στα ελληνικά, εισάγετε το κείμενο στο παραπάνω παράθυρο. Αυτός ο άμεσος μεταφραστής μπορεί να μεταφράσει έως και 1.000 χαρακτήρες ταυτόχρονα.


 0 /1000

Τα ουκρανικά είναι μια ανατολικοσλαβική γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, η οποία ομιλείται κυρίως στην Ουκρανία. Είναι η μητρική γλώσσα των Ουκρανών. Ο πλησιέστερος συγγενής της ουκρανικής γλώσσας είναι η λευκορωσική γλώσσα. Και οι δύο γλώσσες διαμορφώθηκαν εν μέρει σε κοινή διαλεκτική βάση, από τον 16ο αιώνα οι δύο λαοί είχαν κοινή δυτικορωσική γραφή. Οι διάλεκτοι της ουκρανικής γλώσσας χωρίζονται παραδοσιακά σε τρεις ομάδες: τη νοτιοδυτική διάλεκτο, τη βόρεια διάλεκτο και τη νοτιοανατολική διάλεκτο, η οποία αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης λογοτεχνικής γλώσσας. Η κανονική σειρά των λέξεων στην ουκρανική γλώσσα, όπως και σε όλες σχεδόν τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, είναι SVO. Λόγω της μεγάλης ευελιξίας της γλώσσας, άλλες λεκτικές σειρές είναι επίσης συνηθισμένες. Υπάρχουν τέσσερις χρόνοι των ρημάτων στην ουκρανική γλώσσα: ενεστώτας, αόριστος, μακρός αόριστος, μέλλοντας. Στον παρόντα και μελλοντικό χρόνο, τα ρήματα αλλάζουν κατά πρόσωπα και αριθμούς, στον παρελθοντικό - μόνο κατά αριθμούς, και στον ενικό - κατά φύλο. Το ουκρανικό κυριλλικό αλφάβητο αποτελείται από 33 γράμματα: 20 σύμφωνα, 2 ημιφωνήματα, 10 φωνήεντα και ένα μαλακό σύμφωνο. Ο συνολικός αριθμός των ομιλητών της ουκρανικής γλώσσας στον κόσμο κυμαίνεται από 36 έως 45 εκατομμύρια άτομα.