Oversæt fra tysk til dansk online


For at begynde at oversætte en tekst fra tysk til dansk, skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Klik derefter på den grønne knap "Oversæt", og din tekst vil blive oversat.

 0 /5000


En alternativ tysk-dansk oversætter online

For tysk-dansk oversættelse skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Denne onlinetjeneste kan oversætte op til 1.000 tegn ad gangen.


 0 /1000

Tysk hører til den vestlige gruppe af germanske sprog i den indoeuropæiske familie. Tysk er tættest beslægtet med andre vestgermanske sprog, nemlig afrikaans, hollandsk, engelsk og frisisk. I dag er tysk et af de vigtigste sprog i verden. Det er det mest talte sprog i Den Europæiske Union. Tysk er det officielle sprog eller et af de officielle sprog i Tyskland, Østrig, Schweiz, Liechtenstein og den italienske provins Sydtyrol. Det er også det officielle sprog i Luxembourg og Belgien. Der undervises meget i tysk som fremmedsprog, især i det kontinentale Europa, hvor det er det tredje mest populære fremmedsprog, samt i USA. Tysk er et bøjningssprog, det har fire kasus for substantiver, pronominer og adjektiver: nominativ (nominativ), akkusativ (akkusativ), dativ (dativ), genitiv (genitiv); tre køn (maskulinum, femininum, neutrum); to tal (ental og flertal). Agglutination på tysk er ret sjælden. Artiklen på tysk er et serviceord, der angiver køn, tal og kasus for et substantiv. Fonetikken i det tyske sprog har 44 lyde, herunder 16 vokaler, 3 diftonger, 22 konsonanter og 3 affrikater. Det tyske sprog har mange regionale forskelle og dialekter, blandt hvilke der er betydelige forskelle. Der er 3 hovedgrupper af dialekter: Nedertyske dialekter (nedertysk, nedersaksisk, østnedertysk), mellemtyske dialekter (vestmiddeltysk, østmiddeltysk), sydtyske dialekter (højfrankisk, alemannisk, bayersk). Der findes også superdialektformer: Østrigske og schweiziske versioner af tysk. Det tyske alfabet bruger 26 par latinske bogstaver; bogstaverne, der betegner omlydlydene (ä, ö, ü) og β-ligaturen (escet) er ikke inkluderet i alfabetet.