Oversæt fra dansk til kurdisk online


En gratis dansk-kurdisk oversætter af ord, udtryk og sætninger. For at begynde at oversætte en tekst fra danske til kurdisk, skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Klik derefter på den grønne knap "Oversæt", og din tekst vil blive oversat. Bemærk venligst at vores dansk-kurdisk oversætter ikke kan oversætte mere end 5.000 tegn ad gangen.

 0 /5000


Det kurdiske sprog hører til den nordvestlige gruppe af den iranske undergren af de ariske sprog i den indoeuropæiske familie. I middelalderen blev sproget i høj grad påvirket af persisk og arabisk. Der er også lån af ord fra det tyrkiske sprog. De kurdiske sprog er en kombination af dialekter, hvoraf mange ikke er indbyrdes forståelige. Kurdisk Kurmanji eller nordkurdisk er en af de største dialekter af det kurdiske sprog. Ifølge nogle skøn tales kurmanji af omkring 19-20 millioner mennesker. I modsætning til andre kurdiske dialekter er resterne af kasussystemet bevaret i kurmanji: direkte kasus, indirekte kasus og vokativ. Opdelingen af substantiver i maskulint og feminint køn er også bevaret. Alle geografiske navne, termer og lån findes i hunkøn. Kurmanji bruger Hawar-alfabetet i latinsk grafik, som omfatter 26 bogstaver fra det latinske standardalfabet og yderligere 5 bogstaver med diakritiske tegn.