Oversæt fra tyrkisk til dansk online


For at begynde at oversætte en tekst fra tyrkisk til dansk, skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Klik derefter på den grønne knap "Oversæt", og din tekst vil blive oversat.

 0 /5000


En alternativ tyrkisk-dansk oversætter online

For tyrkisk-dansk oversættelse skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Denne onlinetjeneste kan oversætte op til 1.000 tegn ad gangen.


 0 /1000

Tyrkisk er det officielle sprog i Tyrkiet, som er en del af Oghuz-gruppen af tyrkiske sprog. De tyrkiske dialekter er opdelt i to hovedgrupper: Vestlig eller danubisk-tyrkisk og østlig anatolsk. Denne gruppe omfatter også den urbane dialekt i Ankara, som danner grundlag for moderne normer for litterært tyrkisk. Tyrkisk morfologi er som mange andre tyrkiske sprog underlagt lydharmoni, hvoraf palatal vokalharmoni er den mest udprægede. Palatal harmoni er baseret på sondringen mellem forreste vokaler (e, i, ö, ü) og bageste vokaler (a, ı, o, u). Som regel tilhører alle vokaler i et ord den samme klasse (bageste eller forreste). Tyrkisk har 8 vokalfonemer og 21 (med bløde varianter - 24) konsonantfonemer. Der er ikke noget grammatisk køn på tyrkisk, og personernes køn påvirker ikke ordenes form. Tredjepersons pronomenet o kan referere til "han", "hun" eller "det". På trods af dette fravær har tyrkisk stadig måder at markere køn på i substantiver. Den sædvanlige ordstilling på tyrkisk er SOV-sprog (subjekt–objekt–verbum) .