Překladač z rumunštiny do češtiny online zdarma


Chcete-li spustit rumunsko-český překlad, zadejte do horního editačního pole anglický text a klikněte na tlačítko "Přeložit". Výsledek překladu se zobrazí ve spodním editačním poli. Tento okamžitý bezplatný online rumunsko-český překladač má maximální limit 5 000 znaků pro každý překlad.

 0 /5000


Alternativní online překladač z rumunštiny do češtiny

K dispozici je další alternativní online překladač z rumunštiny do češtiny. Tato služba dokáže najednou přeložit pouze 1000 znaků.


 0 /1000

Rumunština je úředním a hlavním jazykem Rumunska a Moldavska. Rumunština patří k východorománské podvětvi románských jazyků, která se vyvinula z několika dialektů vulgární latiny, jež se oddělily od západních románských jazyků mezi 5. a 8. stoletím. Rumunština je nejsvébytnějším jazykem ve skupině románských jazyků, který vykazuje znaky smíšených (kontaktních) jazyků vzniklých na rozhraní několika jazykových oblastí společného balkánského jazykového svazu. Rumunština zdědila pět pádů z latiny, čímž se liší od ostatních západorománských jazyků, kde žádné pády nezůstaly. V Moldavské republice se často používá alternativní název pro rumunštinu: "moldavština". Na legislativní úrovni a v moldavské ústavě se název jazyka píše jako rumunština. Rumunsky se mluví především ve střední, jihovýchodní a východní Evropě. Mluvčí rumunštiny tvoří 0,5 % světové populace a 4 % světové populace hovořící románskými jazyky. Celkem rumunsky mluví 28-29 milionů lidí, z nichž asi 24 milionů jsou rodilí mluvčí.