Překladač z češtiny do albánštiny online zdarma


Bezplatný instantní česko-albánský překladač pro online překlad slov, frází, vět a drobných textů. Chcete-li začít, zadejte prosím svůj český text do horního pole. Po zadání textu klikněte na tlačítko "Přeložit". Všimněte si, že naše služba dokáže přeložit až 5 000 znaků najednou.

 0 /5000


Albánština je jazykem Albánců, hlavního obyvatelstva Albánie a části obyvatelstva žijícího v Řecku, Severní Makedonii, Srbsku, Kosovu a Černé Hoře. Protoalbánština patřila do paleobalkánské jazykové oblasti sousedící se starořeckou jazykovou oblastí. Slovní zásoba albánštiny obsahuje značné množství slov zděděných z dávných dob indoevropského společenství. Zároveň se v albánštině vyskytuje mnoho slov latinsko-románského, novodobého řeckého, slovanského a tureckého původu. Psaní založené na latince s diakritickými znaménky. Moderní albánština má pět pádů: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ a ablativ. Podstatné jméno má v albánštině kategorie rodu, čísla, pádu a také určitosti a neurčitosti. Sloveso má v albánštině kategorie osoby, čísla, času, rodu a hlasu. Všechny tyto kategorie jsou vyjádřeny především deklinačními kategoriemi. Celkový počet mluvčích je přibližně 7 milionů lidí.