Překladač z češtiny do arabštiny online


Chcete-li použít náš bezplatný česko-arabský překladač, zadejte do horního okna text, který chcete přeložit. Po zadání textu klikněte na tlačítko "Přeložit". Vezměte prosím na vědomí, že naše služba je schopna přeložit až 5 000 znaků najednou.

 0 /5000


Alternativní online překladač z češtiny do arabštiny

Alternativní online překladač z češtiny do arabštiny, který umožňuje uživatelům překládat slova, fráze, věty a drobné texty. Služba má limit 1 000 znaků na jeden překlad.


 0 /1000

Arabština patří do semitské rodiny afroasijské makrorodiny jazyků. V současné době existuje arabština ve dvou formách. Jednou formou je množství často velmi odlišných mluvených dialektů, které používají Arabové z různých zemí, a arabský literární jazyk, který je společný všem Arabům. Arabský literární jazyk není v současnosti mateřským jazykem Arabů. Nepoužívá se v běžné mluvě. Nicméně i dnes se s upravenou slovní zásobou používá téměř ve všech novinách a knihách a často také v rozhlase a televizi. Arabština se vyznačuje velmi rozvinutým skloňováním. Stejně jako v jiných semitských jazycích má arabština složitou a neobvyklou morfologii, tj. způsob tvoření slov z hlavního kořene. V arabštině existuje nekonkatenativní morfologie "kořen a vzor": kořen se skládá ze souboru čistých souhlásek (obvykle tří), které tvoří přerušovaný vzor a tvoří slova. V arabštině existují tři pády: nominativ (pád subjektu a nominálního predikátu), genitiv (pád předložkového řízení) a akuzativ (pád přímého doplnění). V arabštině existují pouze dva rody: mužský a ženský. Číslo v arabštině může být jednotné, dvojné a množné. Sloveso se vyznačuje velkým rozvojem slovesných tvarů: jednotný konjugační systém všech sloves; rozvinutý systém časových forem. Počet mluvčích arabštiny a jejích odrůd je asi 310 milionů a dalších asi 270 milionů lidí používá arabštinu jako druhý jazyk. Úřední jazyk všech arabských zemí. Je také jedním z úředních jazyků Izraele, Čadu, Eritreje, Džibutska, Somalilandu, Somálska a Komor. Psaní je založeno na arabské abecedě. Arabština se píše zprava doleva. V arabštině se na rozdíl od jazyků s latinskou grafikou nepíší velká písmena, takže vlastní jména se píší jako každé jiné slovo.