Překladač z arabštiny do češtiny online zdarma


Chcete-li spustit arabsko-český překlad, zadejte do horního editačního pole anglický text a klikněte na tlačítko "Přeložit". Výsledek překladu se zobrazí ve spodním editačním poli. Tento okamžitý bezplatný online arabsko-český překladač má maximální limit 5 000 znaků pro každý překlad.

 0 /5000


Alternativní online překladač z arabštiny do češtiny

K dispozici je další alternativní online překladač z arabštiny do češtiny. Tato služba dokáže najednou přeložit pouze 1000 znaků.


 0 /1000

Arabština je jazykem Arabů a jazykově patří do semitské rodiny afrasijských jazyků. Moderní arabština se dělí na 5 skupin dialektů, které jsou z jazykového hlediska vlastně samostatnými jazyky: maghrebská skupina dialektů, egyptsko-súdánská arabština, syrsko-mezopotámská arabština, arabská skupina dialektů, středoasijská skupina dialektů. Arabské dialekty v různých zemích se od sebe značně liší a často jsou pro své mluvčí vzájemně nesrozumitelné. Arabové z různých zemí používají ke komunikaci arabský literární jazyk. Jedná se o naddialektovou varietu arabštiny, kterou vzdělaní Arabové používají v písemném projevu a ve formální řeči. Moderní arabský literární jazyk je rozšířen ve všech arabsky mluvících zemích. Právě tato odrůda arabštiny se používá v OSN jako jeden ze 6 oficiálních jazyků a je uznávána jako jeden ze 7 mezinárodních jazyků. Většina tištěných publikací, knih, dokumentů a téměř veškerá vzdělávací literatura vydávaná v arabštině je psána arabským literárním jazykem. Arabština se vyznačuje velmi rozvinutým skloňováním. Stejně jako v ostatních semitských jazycích má arabština složitou a neobvyklou morfologii, tj. způsob tvoření slov z hlavního kořene. V arabštině existuje nekonkatenativní morfologie "kořen a vzor": kořen se skládá ze souboru čistých souhlásek (obvykle tří), které tvoří přerušovaný vzor a tvoří slova. V arabštině existují tři pády: nominativ (pád subjektu a nominálního predikátu), genitiv (pád předložkového řízení) a akuzativ (pád přímého doplnění). Pomocí genitivního pádu se také tvoří nekoordinovaná, nekomplikovaná definice idaf. V arabštině existují pouze dva rody: mužský a ženský. Číslo v arabštině může být jednotné, dvojné a množné. Počet mluvčích arabštiny a jejích odrůd je asi 310 milionů a dalších asi 270 milionů lidí používá arabštinu jako druhý jazyk. Úřední jazyk všech arabských zemí (v Iráku spolu s kurdštinou). Je také jedním z úředních jazyků Izraele, Čadu, Eritreje, Džibutska, Somalilandu, Somálska a Komor. Psaní je založeno na arabské abecedě. Arabština se píše zprava doleva.