Μετάφραση Λατινικά στα Ελληνικά


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(299 votes, rating: 4.6/5)


Για να ξεκινήσετε να μεταφράζετε κείμενο από λατινικά σε ελληνικά, εισάγετε το κείμενο στο άνω παράθυρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Μετάφραση" και το κείμενό σας θα μεταφραστεί. Σημειώστε ότι ο μεταφραστής λατινικά σε ελληνικά μπορεί να μεταφράσει έως 5000 χαρακτήρες κάθε φορά.

 0 /5000


Η λατινική γλώσσα είναι η γλώσσα του λατινο-φαλισκανικού κλάδου των ιταλικών γλωσσών της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Σήμερα είναι η μόνη ενεργή, αν και περιορισμένη, από τις αρχαίες ιταλικές γλώσσες. Τα λατινικά είναι μία από τις παλαιότερες γραπτές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Σήμερα, τα λατινικά είναι η επίσημη γλώσσα της Αγίας Έδρας, του Τάγματος της Μάλτας και του Κράτους του Βατικανού, καθώς και, σε κάποιο βαθμό, της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ένας μεγάλος αριθμός λέξεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι λατινικής προέλευσης. Η λατινική γλώσσα είναι κατά κύριο λόγο συνθετική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμματικές κατηγορίες εκφράζονται με κλίση μέσω της πτώσης ή της συζυγίας. Υπάρχουν 6 πτώσεις στα λατινικά: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, επικουρική (αλβανική), φωνητική. Υπάρχουν 3 γένη στα λατινικά: θηλυκό, αρσενικό και ουδέτερο. Τα λατινικά ρήματα έχουν 6 χρονικές μορφές, 3 διαθέσεις, 2 φωνές, 2 αριθμούς και 3 πρόσωπα. Τα λατινικά αποτέλεσαν τη βάση για νέες εθνικές γλώσσες, που ενώθηκαν με το κοινό όνομα ρομανικές γλώσσες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: η ιταλική και πολλές από τις διαλέκτους της, που προέκυψαν στην Απέννινα Χερσόνησο ως αποτέλεσμα ιστορικών αλλαγών στη λατινική γλώσσα- η γαλλική και η οξιτανική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στην πρώην Γαλατία- η ισπανική, η καταλανική, η πορτογαλική, η γαλικιανή και η μιράντα - στην Ιβηρική Χερσόνησο- η ρουμανική (ρουμανικά) (στο έδαφος της σημερινής Ελβετίας και στη βορειοανατολική Ιταλία)- η ρουμανική - στο έδαφος της ρωμαϊκής επαρχίας της Δακίας, ορισμένες άλλες ανατολικορωμαϊκές γλώσσες της Βαλκανικής Χερσονήσου.