Μετάφραση από Ελληνικά σε Λατινικά διαδικτυακά


Για να ξεκινήσετε τη μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά, παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο στο επάνω παράθυρο και κάντε κλικ στο κουμπί "Μετάφραση". Στη συνέχεια, το κείμενό σας θα μεταφραστεί. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτός ο online μεταφραστής από τα ελληνικά στα λατινικά μπορεί να μεταφράσει μόνο μέχρι 5.000 χαρακτήρες κάθε φορά.

 0 /5000


Τα λατινικά είναι η γλώσσα των αρχαίων Ρωμαίων, που χρησιμοποιούνταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η γλώσσα του λατινο-φαλισκανικού κλάδου των ιταλικών γλωσσών της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Μέχρι σήμερα είναι η μόνη έγκυρη, αν και περιορισμένη, από τις αρχαίες ιταλικές γλώσσες. Οι σύγχρονοι απόγονοι της λατινικής είναι οι ρομανικές γλώσσες. Τα λατινικά είναι μία από τις παλαιότερες γραπτές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Τα λατινικά είναι σήμερα η επίσημη γλώσσα της Αγίας Έδρας, του Τάγματος της Μάλτας και του κράτους του Βατικανού, καθώς και, εν μέρει, της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ένας μεγάλος αριθμός λέξεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι λατινικής προέλευσης. Τα λατινικά είναι κυρίως συνθετική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμματικές κατηγορίες εκφράζονται με την κλίση, την πτώση ή την κλίση. Η λατινική γλώσσα έχει 6 πτώσεις: ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, αιτιατική, επικουρική (αφαιρετική), φωνητική. Υπάρχουν τρία γένη στα λατινικά: θηλυκό, αρσενικό και ουδέτερο. Τα λατινικά ρήματα έχουν 6 χρόνους, 3 διαθέσεις, 2 φωνές, 2 αριθμούς και 3 πρόσωπα.