Svensk latin översättning online gratis


Översätt från svenska till latin direkt och gratis med vår online-tjänst. För att börja översätta från svenska till latin, skriv bara in din text i den övre rutan och klicka på knappen "Översätt". Din text kommer då att visas i det nedre redigeringsfönstret. Vårt översättningsverktyg kan bearbeta enstaka ord, fraser, meningar och korta texter, men inte mer än 5 000 tecken per översättning.

 0 /5000


Latin är de gamla romarnas språk, som användes i det romerska riket. Det är språket i den latinska-faliskanska grenen av de italienska språken i den indoeuropeiska språkfamiljen. Hittills är det det enda tillförlitliga, om än begränsade, av de gamla italienska språken. De moderna ättlingarna till latin är de romanska språken. Latin är ett av de äldsta indoeuropeiska skriftspråken. Latin är för närvarande det officiella språket i Heliga stolen, Malteserorden och Vatikanstaten samt, delvis, i den romersk-katolska kyrkan. Ett stort antal ord i europeiska språk är av latinskt ursprung. Latin är i första hand ett syntetiskt språk. Det innebär att grammatiska kategorier uttrycks med hjälp av deklination, stämning eller konjugation. Det finns 6 kasus i latin: nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, adjunktiv (ablativ), vokativ. Det finns tre genus på latin: femininum, maskulinum och neutrum. Latinska verb har 6 tempus, 3 stämningar, 2 röster, 2 tal och 3 personer.