Traducere din Română în Latină online text


Translatați cuvinte, propoziții și texte utilizând traducătorul nostru gratuit de la română la latină. Pentru a începe traducerea din română în Latină, trebuie să introduceți textul în română în fereastra de sus și să apăsați butonul verde "Traducere". Acest traducător română latină are o limită de 5.000 de caractere pentru fiecare traducere.

 0 /5000


Latina este limba vechilor romani, folosită în Imperiul Roman. Este limba ramurii latino-faliscane a limbilor italice din familia limbilor indo-europene. Până în prezent, este singura valabilă, deși limitată, dintre limbile italiene antice. Descendenții moderni ai latinei sunt limbile romanice. Latina este una dintre cele mai vechi limbi indo-europene scrise. În prezent, latina este limba oficială a Sfântului Scaun, a Ordinului de Malta și a Statului Cetății Vaticanului, precum și, parțial, a Bisericii Romano-Catolice. Un număr mare de cuvinte din limbile europene sunt de origine latină. Latina este în primul rând o limbă sintetică. Aceasta înseamnă că categoriile gramaticale sunt exprimate prin flexiune, declinare sau conjugare. Latina are 6 cazuri: nominativ, genitiv, genitiv, dativ, acuzativ, adjunct (ablativ), vocativ. Există trei genuri în limba latină: feminin, masculin și neutru. Verbele în limba latină au 6 timpuri, 3 moduri, 2 voci, 2 numere și 3 persoane.