Oversetter fra galisisk til norsk online gratis


For å oversette fra galisisk til norsk skriver du inn teksten du ønsker å oversette i det øvre redigeringsvinduet og klikker på "Oversett"-knappen. Det oversatte resultatet vises deretter i det nedre redigeringsområdet. Denne oversetteren fra galisisk til norsk kan håndtere opptil 5 000 tegn om gangen i én enkelt oversettelse.

 0 /5000