Magyar-latin online fordító ingyenes


A magyarról latinra történő fordítás megkezdéséhez kérjük, írja be a szöveget a felső szerkesztőablakba. Ezután kattintson a "Fordítás" gombra, és a beírt szöveg automatikusan lefordításra kerül. Ez az online magyar-latin fordító akár 5000 karaktert is képes kezelni fordításonként.

 0 /5000


A latin az ókori rómaiak nyelve, amelyet a Római Birodalomban használtak. Az indoeurópai nyelvcsalád itáliai nyelvek latin-falusi ágának nyelve. A mai napig az egyetlen érvényes, bár korlátozottan érvényes, az ókori itáliai nyelvek közül. A latin nyelv modern leszármazottai a román nyelvek. A latin az egyik legrégebbi írott indoeurópai nyelv. A latin jelenleg a Szentszék, a Máltai Lovagrend és a Vatikáni Városállam, valamint részben a római katolikus egyház hivatalos nyelve. Az európai nyelvekben számos szó latin eredetű. A latin elsősorban szintetikus nyelv. Ez azt jelenti, hogy a nyelvtani kategóriákat flektálással, deklinációval vagy konjugációval fejezik ki. A latinban 6 eset van: nominativus, genitivus, dativus, akkuzatívus, adjunktus (ablativus), vokativus. A latinban három nem létezik: feminin, maszkulin és neuter. A latin igéknek 6 időállapota, 3 hangulata, 2 hangalakja, 2 szám és 3 személye van.