Oversæt fra dansk til latin online


En gratis dansk-latin oversætter af ord, udtryk og sætninger. For at begynde at oversætte en tekst fra danske til latin, skal du indtaste teksten i det øverste vindue. Klik derefter på den grønne knap "Oversæt", og din tekst vil blive oversat. Bemærk venligst at vores dansk-latin oversætter ikke kan oversætte mere end 5.000 tegn ad gangen.

 0 /5000


Latin er de gamle romeres sprog, som blev brugt i Romerriget. Sproget tilhører den latinsk-falske gren af de italiske sprog i den indoeuropæiske sprogfamilie. Til dato er det det eneste pålidelige, om end begrænsede, af de gamle italienske sprog. De moderne efterkommere af latin er de romanske sprog. Latin er et af de ældste indoeuropæiske skriftsprog. Latin er i dag det officielle sprog for Den Hellige Stol, Malteserordenen og Vatikanstaten samt til dels for den romersk-katolske kirke. Et stort antal ord i de europæiske sprog er af latinsk oprindelse. Latin er primært et syntetisk sprog. Det betyder, at grammatiske kategorier udtrykkes ved hjælp af deklination, stemning eller bøjning. Der er 6 kasus på latin: nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, adjunktiv (ablativ), vokativ. Der er tre køn på latin: femininum, maskulinum og neutrum. Latinske verber har 6 tider, 3 stemninger, 2 stemmer, 2 tal og 3 personer.