Překladač z češtiny do latinštiny online zdarma


Bezplatný instantní česko-latinský překladač pro online překlad slov, frází, vět a drobných textů. Chcete-li začít, zadejte prosím svůj český text do horního pole. Po zadání textu klikněte na tlačítko "Přeložit". Všimněte si, že naše služba dokáže přeložit až 5 000 znaků najednou.

 0 /5000


Latina je jazyk starých Římanů, který se používal v Římské říši. Je to jazyk latinsko-falské větve italických jazyků indoevropské jazykové rodiny. Dodnes je jediným platným, i když omezeným, jazykem starověké Itálie. Moderními potomky latiny jsou románské jazyky. Latina je jedním z nejstarších spisovných indoevropských jazyků. Latina je v současnosti úředním jazykem Svatého stolce, Maltézského řádu a Městského státu Vatikán a částečně i římskokatolické církve. Velké množství slov v evropských jazycích je latinského původu. Latina je především syntetický jazyk. To znamená, že gramatické kategorie jsou vyjádřeny skloňováním, deklinací nebo konjugací. Latina má 6 pádů: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, adjunktiv (ablativ), vokativ. V latině existují tři rody: ženský, mužský a střední. Latinská slovesa mají 6 časů, 3 nálady, 2 hlasy, 2 čísla a 3 osoby.